Φάση Σεναρίου

Οικιακή Οικονομία (Γυμνάσιο)

Οικογενειακό εισόδημα - Πρϋπολογισμός

2 ώρες

Χρεωστική και πιστωτική κάρτα

12λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_4.doc

Σε αυτήν τη φάση του σεναρίου οι μαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν μέσα από κείμενα που τους δίνονται, τους κινδύνους που ελλοχεύουν για τον καταναλωτή από την απόκτηση πιστωτικής κάρτας, καθώς και τα πλεονεκτήματα από τη χρήση της χρεωστικής κάρτας.


Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΔΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΡΟΚΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΡΟΚΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Οικογενειακό εισόδημα - Πρϋπολογισμός» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
2014