Φάση Σεναρίου

Οικιακή Οικονομία (Γυμνάσιο)

Οικογενειακό εισόδημα - Πρϋπολογισμός

2 ώρες

Μορφές αποταμίευσης και επένδυσης

20λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_2.doc apotamieytikos_logariasmos.xls

Αρχικά, από τους μαθητές ζητείται να συμπληρώσουν τη δραστηριότητα του φύλλου εργασίας που αναφέρεται στις μορφές αποταμίευσης και επένδυσης που γνωρίζουν. Έπειτα, στους μαθητές δίνονται τα χρηματικά ποσά που διαθέτουν ορισμένοι καταθέτες, καθώς και τα επιτόκια καταθέσεων που τους προσφέρουν οι διάφορες τράπεζες. Με τη βοήθεια λογιστικού φύλλου στο Excel οι μαθητές καλούνται να υπολογίσουν το ποσό που θα λάβουν μετά από ένα χρόνο οι καταθέτες, ανάλογα με την τράπεζα που θα επιλέξουν. Στη συνέχεια, τους ζητείται να τεκμηριώσουν ποιος καταθέτης έκανε την πιο σωστή και την πιο λανθασμένη επιλογή τράπεζας. 


Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΔΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΡΟΚΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΡΟΚΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Οικογενειακό εισόδημα - Πρϋπολογισμός» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
2012