Φάση Σεναρίου

Οικιακή Οικονομία (Γυμνάσιο)

Οικογενειακό εισόδημα - Πρϋπολογισμός

2 ώρες

Σύνταξη οικογενειακού προϋπολογισμού

15λεπτά
Φύλλα Εργασίας
oikogeneiakos_proypologismos.xls fyllo_ergasias_3.doc

Στους μαθητές δίνονται συγκεκριμένα ποσά για τα έσοδα και τα έξοδα από τον οικογενειακό προϋπολογισμό τριών οικογενειών και καλούνται να υπολογίσουν τα συνολικά έσοδα και έξοδα κάθε οικογένειας μέσω εφαρμογής στο λογισμικό Excel. Στη συνέχεια, ζητείται από τους μαθητές να καταγράψουν τις παρατηρήσεις και τις απόψεις τους σχετικά με τα αποτελέσματα που προέκυψαν και να προτείνουν τρόπους βελτίωσης των οικογενειακών προϋπολογισμών.


Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΔΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΡΟΚΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΡΟΚΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Οικογενειακό εισόδημα - Πρϋπολογισμός» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
2013