ΟΙ ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΕΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)

ΟΙ ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΕΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

1 ώρα
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Με βάση το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών αλλά και τις επικρατέστερες ψυχοπαιδαγωγικές και διδακτικές απόψεις, με τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας στην Γ΄ τάξη επιδιώκεται, μεταξύ των άλλων, τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τους σημαντικότερους ελληνικούς μύθους.

Η ελληνική μυθολογία αποτελεί βασικό κομμάτι του αρχαιοελληνικού πολιτισμού. Με το συμβολικό χαρακτήρα που τη διακρίνει κάνει αναφορά στη δημιουργία του κόσμου και δίνει απαντήσεις σε διαχρονικά ερωτήματα που ταλανίζουν την ανθρώπινη ψυχή. Δείχνει τη σχέση του ανθρώπου με το θεϊκό στοιχείο που εκπροσωπείται από 12 κυρίως Θεούς που κατοικούν στον Όλυμπο και είναι συμπαραστάτες και βοηθοί του ανθρώπου. 12 Θεοί με ανθρώπινα χαρακτηριστικά και ταυτόχρονα αδυναμίες. Οι άνθρωποι διαπραγματεύονταν μαζί τους, τους συμβουλεύονταν, έδειχναν σεβασμό στη θεϊκή τους φύση και με τη βοήθειά τους προόδευαν στη ζωή τους.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Σκοπός του σεναρίου είναι να μελετήσουν τα παιδιά τους 12 Θεούς του Ολύμπου και να καλλιεργήσουν ομαδικό πνεύμα μέσα από διαδικασίες συνεργατικές. Με απλό και διαδραστικό τρόπο, τα παιδιά ως μικρές ομάδες παρατηρούν, ανακαλύπτουν, αποφασίζουν και συνθέτουν με τον κατάλληλο συνδυασμό την “εικόνα”:

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Ιστορία (ΠΕ) > Μυθολογία > Δωδεκάθεο >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Eικονικό ταξίδι στο βουνό Όλυμπος
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα υπολογιστών του σχολείου
Χαρακτηριστικά των 12 Θεών του Ολύμπου
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα υπολογιστών του σχολείου
Τελική αξιολόγηση του σεναρίου
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα υπολογιστών σχολείου
Διδακτικοί Στόχοι
Οι μαθητές να συνεργαστούν μεταξύ τους για την επίτευξη ενός κοινού στόχου.
Να γνωρίσουν τους θεούς του Ολύμπου, τα σύμβολά τους, τα ανθρωπομορφικά χαρακτηριστικά τους
Άσκηση και πλοήγηση στο διαδίκτυο και στην ενεργό αναζήτηση πληροφοριών
Να γνωρίσουν συγκεκριμένα λογισμικά.
Να παρατηρήσουν, να επιλέξουν, να καταγράψουν χρήσιμες πληροφορίες.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Μυθολογία-Όλυμπος-Θεοί-Θεές,
Υλικοτεχνική υποδομή
1. χρήση του προγράμματος Google Earth
2. Επεξεργαστής κειμένου (Word)
3.Βίντεο μέσω διαδικτύου: http :// www . youtube (Βίντεο Θεογονία)

4.Επιλεγμένες ιστοσελίδες
https://el.Wikipedia. (Άντληση πληροφοριών για τους θεούς)

H χρήση του προγράμματος Google Earth δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσουν το χώρο μέσα στον οποίο ζούσαν τα πρόσωπα (οι θεοί) και τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στη συνέχεια μεταξύ τους, με σκοπό να εδραιωθεί η νέα γνώση.

Η χρήση του Wikipedia βοηθαει για συνολική γνωριμία με τους θεούς και η προβολή βίντεο από το YouTube με θέμα τη θεογονία τα βοηθάει να κατανοήσουν μέσα από ένα παιδικό κομιγκ τη καθημερινή ζωή των θεών.

Οι μαθητές με τη χρήση του διαδικτύου μπορούν να προσεγγίσουν την μυθολογία μέσα από μια διερευνητική διαδικασία.
Πλουτίζουν το λεξιλόγιο τους, δημιουργούν ένα κείμενο με τη βοήθεια του υπολογιστή (word).
Μαθαίνουν να παίρνουν από ένα κείμενο (ιστοσελίδα) τα στοιχεία που χρειάζονται για την συγκεκριμένη ενότητα.
Δημιουργός Σεναρίου: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΟΙ ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΕΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.