Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Δημοτικό)

Κίνηση στο Scratch (Αλλαγή ενδυμασίας) - Δημιουργία Animation.

2 ώρες

Εισαγωγή

10λεπτά

Στη φάση αυτή πρώτα θα γίνει μια συζήτηση με τους μαθητές για το τι είναι και πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα κινούμενο σχέδιο παράλληλα με την επίδειξη της παρουσίασης και του βίντεο. (10 λεπτά)
 


Τι είναι το κινούμενο σχέδιο (Animation);

Διαβάστε λίγα λόγια για να μάθετε.

Η γρήγορη εναλλαγή των εικόνων δημιουργεί κινούμενο σχέδιο.

Κάντε κλικ στο Βίντεο για να δείτε το κινούμενο σχέδιο

Δημιουργός Σεναρίου: Φωτεινή Χατζηπαπά (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Κίνηση στο Scratch (Αλλαγή ενδυμασίας) - Δημιουργία Animation.» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2277