Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Δημοτικό)

Κίνηση στο Scratch (Αλλαγή ενδυμασίας) - Δημιουργία Animation.

2 ώρες

Δημιουργία κίνησης ( Με αλλαγή ενδυμασίας).

35λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fe_2.docx

Στη φάση αυτή οι μαθητές αρχικά ενημερώνονται με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού για τα στοιχεία του προγραμματιστικού περιβάλλοντος και τις εντολές που θα τους χρειαστούν στην εργασία τους.
Στη συνέχεια ακολουθώντας τις οδηγίες των φύλλων εργασίας και τις διευκρινήσεις του εκπαιδευτικού, διερευνητκά και ανακαλυπτικά, θα δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα στο οποίο μια μπαλαρινούλα θα χορεύει αλλάζοντας στάσεις.
Θα γίνει χρήση της βασικής επαναληπτικής δομής "Για πάντα" με εντολή αλλαγής ενδυμασίας που προκαλεί κίνηση.


Οι ενδυμασίες.

Αυτό που βλέπετε είναι η καρτέλα "Ενδυμασίες". Πατήστε τα κόκκινα διαδραστικά σημεία και διαβάστε τις εξηγήσεις. Ταυτόχρονα να γίνεται συζήτηση.

Δραστηριότητα


Οι εντολές που μας χρειάζονται.

Δείτε την παρουσίαση και διαβάστε για όσα θα μας χρειαστούν.

Δημιουργός Σεναρίου: Φωτεινή Χατζηπαπά (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Κίνηση στο Scratch (Αλλαγή ενδυμασίας) - Δημιουργία Animation.» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2278