Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Δημοτικό)

Κίνηση στο Scratch (Αλλαγή ενδυμασίας) - Δημιουργία Animation.

2 ώρες

Κίνηση και ήχος.

20λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fe31.docx

Σ' αυτή τη φάση εμπλουτίζεται η προηγούμενη εργασία με νέα στοιχεία και συγκεκριμένα την εισαγωγή ήχου.
Οι μαθητές αρχικά ενημερώνονται για τα νέα στοιχεία του προγράμματος που θα τους χρειαστούν.
Στη συνέχεια ακολουθώντας τις οδηγίες του φύλλου εργασίας και τις διευκρινήσεις του εκπαιδευτικού, θα εξασκηθούν στην εισαγωγή ήχου και συνδυάζοντάς τον με τη βασική δομή επανάληψης "για πάντα" η εργασία θα αποκτήσει και μουσική επένδυση.
 


Νέες εντολές.

Δείτε την παρουσίαση και διαβάστε για όσα θα μας χρειαστούν σ' αυτή τη φάση.

Άσκηση αντιστοίχισης για όσα μάθατε μέχρι τώρα.

Κάντε τις σωστές αντιστοιχίσεις

Δραστηριότητα


Δημιουργός Σεναρίου: Φωτεινή Χατζηπαπά (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Κίνηση στο Scratch (Αλλαγή ενδυμασίας) - Δημιουργία Animation.» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2279