Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Δημοτικό)

Κίνηση στο Scratch (Αλλαγή ενδυμασίας) - Δημιουργία Animation.

2 ώρες

Όταν πολλοί κάνουν το ίδιο (Αντιγραφή σεναρίου)

25λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fe41.docx

Στη φάση αυτή επεκτείνουμε το σενάριο φέρνοντας κι άλλα πρόσωπα στη σκηνή τα οποία κάνουν όλα τα ίδιο (χορό) ανάλογα με τις ενδυμασίες που διαθέτουν και μαθαίνουν την εργασία αντιγραφής σεναρίου και πόσο διευκολυντική είναι.


Δείτε το παρακάτω Video που δείχνει πώς γίνεται η αντιγραφή σεναρίου

Πατήστε στο video

Επαναληπτική άσκηση

Μετακινείστε τις περιοχές με το κείμενο που είναι δεξιά κάτω από τα σωστά εικονίδια αριστερά.

Δραστηριότητα


Δημιουργός Σεναρίου: Φωτεινή Χατζηπαπά (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Κίνηση στο Scratch (Αλλαγή ενδυμασίας) - Δημιουργία Animation.» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2280