Οργανώνω την εκπαιδευτική μας εκδρομή

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

Οργανώνω την εκπαιδευτική μας εκδρομή

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Οργάνωση μιας εκπαιδευτικής εκδρομής με τη χρήση λογισμικού οργάνωσης γραφείου και του διαδικτύου.

Οι μαθητές/τριες θα αναζητήσουν και θα αξιολογήσουν πληροφορίες από το διαδίκτυο για να συμπληρώσουν ένα «φύλλο προετοιμασίας» της εκδρομής (φύλλο δραστηριότητας 2). Το θέμα που οι μαθητές καλούνται να αντιμετωπίσουν είναι αρκετά ευρύ, ωστόσο στο πρώτο φύλλο δραστηριότητας με το οποίο ξεκινά το μάθημα, τους δίνονται κατευθυντήριες οδηγίες, που με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού δεν θα δυσκολευτούν κάνουν τα πρώτα βήματα οργάνωσης μιας εκδρομής.

Ο προορισμός που έχει επιλεγεί είναι ο νομός Πιερίας, ωστόσο θα μπορούσε να επιλεγεί και κάποιος άλλος προορισμός με μερικές μικρές μετατροπές στα έγγραφα. Πάντως κρίνεται σκόπιμο, η διδακτική διαδικασία να μην παρεκκλίνει σημαντικά από τα βήματα που αναφέρονται στα φύλλα δραστηριότητας. Αυτό βέβαια θα μπορούσε να γίνει ως δραστηριότητα εμπέδωσης σαν προέκταση του σεναρίου.

Οι μαθητές θα πρέπει να συγκεντρώσουν πληροφορίες για έναν αρχαιολογικό χώρο ή μουσείο (προτείνεται το Δίον, χωρίς να αποκλείονται άλλοι χώροι) και για μια τοποθεσία για αναψυχή (προτείνονται ο Παλιός Παντελεήμονας ή η παραλία της Σκοτίνας). Ακόλουθα θα πρέπει να συμπληρώσουν το «φύλλο προετοιμασίας» της εκδρομής με στοιχεία από αυτούς τους χώρους και να εισάγουν ενδεικτικά κάποιες φωτογραφίες στον πίνακα που δίνεται στο φύλλο δραστηριότητας 2.

Επιπλέον οι μαθητές συγκεντρώνουν πληροφορίες για τον καιρό την ημέρα της εκδρομής από τις αντίστοιχες ιστοσελίδες πρόγνωσης καιρού. Στη συνέχεια και εφόσον υπάρχει χρόνος μέσα στην πρώτη διδακτική ώρα, επισκέπτονται τους χάρτες της google ώστε να δουν τους προορισμούς στο χάρτη, αλλά και να υπολογίσουν τις αποστάσεις που θα διανύσουν προκειμένου να υπολογίσουν αργότερα το κόστος.

Την δεύτερη διδακτική ώρα οι μαθητές θα συμπληρώσουν το φύλλο δραστηριότητας 3, το οποίο είναι ένα φύλλο εργασίας του Excel, με δεδομένα, όπως ο αριθμός των παιδιών, το κόστος των μουσείων, το κόστος του λεωφορείου ανά χιλιόμετρο. Στη συνέχεια θα εισάγουν τους κατάλληλους τύπους για να υπολογίσουν πληροφορίες όπως το συνολικό κόστος των εισιτηρίων, την αμοιβή του οδηγού, και τελικά το κόστος ανά παιδί που συμμετέχει.

Επειδή η διδακτική διαδικασία απαιτεί τη χρήση τριών τουλάχιστον εργαλείων (επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, διαδίκτυο), ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αναπληρώνει τυχόν κενά που μπορεί να έχουν οι μαθητές σε κάποιο από τα λογισμικά, ενώ οφείλει να διευκολύνει τους μαθητές σε περιπτώσεις όπου μπορεί να χάνουν το ενδιαφέρον τους.

 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Σκοπός του παρόντος σεναρίου είναι να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών, ώστε να χρησιμοποιούν εφαρμογές οργάνωσης γραφείου και το διαδίκτυο για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων και στη συγκεκριμένη περίπτωση για την οργάνωση της εκπαιδευτικής εκδρομής του σχολείου. Με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων ο μαθητής θα είναι σε θέση να παράγει ένα έγγραφο με χρήσιμες πρακτικές πληροφορίες για την αντιμετώπιση του ζητήματος. 

 

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Εφαρμογές ΤΠΕ > Οι ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Γνωστική Προετοιμασία - Οργάνωση Τάξης
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Ιστοεξερεύνηση-Ημερολόγιο Εκδρομής
60λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Προϋπολογισμός εκδρομής με χρήση λογιστικού φύλλου
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Αξιολόγηση-Μάθαμε κάτι πρακτικό;
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
Να αναπτύσσουν και να εκφράζουν τις ιδέες τους δημιουργώντας ψηφιακά κείμενα
Να εφαρμόζουν αποτελεσματικές στρατηγικές αναζήτησης πληροφοριών για την υλοποίηση των εργασιών τους
Να αξιολογούν πληροφορίες που από ηλεκτρονικές πηγές με χρήση συγκεκριμένων κριτηρίων
Να χρησιμοποιούν τεχνικές αντιγραφής δεδομένων και μαθηματικών υπολογισμών σε ένα υπολογιστικό φύλλο
Να χρησιμοποιούν συνδυαστικά εφαρμογές οργάνωσης γραφείου για την αντιμετώπιση ενός ζητήματος
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή, επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα, χάρτες Google, μηχανές αναζήτησης,
Υλικοτεχνική υποδομή
Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί στο σχολικό εργαστήριο της πληροφορικής.
Οι υπολογιστές θα πρέπει να έχουν εγκατεστημένη κάποια έκδοση του Microsoft Office του 2003 ή μεταγενέστερη ή κάποιο αντίστοιχο λογισμικό ανοιχτού κώδικα, όπως το Libre Office ή το Open Office και πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Δημιουργός Σεναρίου: Διονύσιος Μιχαλόπουλος (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Οργανώνω την εκπαιδευτική μας εκδρομή» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.