Διαδίκτυο και Διαδίκτυο των Πάντων(Internet and Internet of Things-IoT)

Πληροφορική (Γυμνάσιο)

Διαδίκτυο και Διαδίκτυο των Πάντων(Internet and Internet of Things-IoT)

2 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο καλύπτει τον άξονα µαθησιακών στόχων «Γνωρίζω το Διαδίκτυο, επικοινωνώ και συνεργάζομαι με ΤΠΕ», του Νέου Π.Σ. για την Α Γυµνασίου αλλα και του ΑΠΣ και συνάδει µε τις προτεινόµενες διδακτικές προσεγγίσεις για την ενεργό συµµετοχή των μαθητών, την συνεργασία και την αλληλεπίδραση του µε τους συμμαθητές  και στην συνέχεια µε τον διδάσκοντα. Το σενάριο απευθύνεται στους µαθητές της Α τάξης του γυµνασίου.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Σύμφωνα με έρευνες συχνά παρουσιάζεται το φαινόμενο οι  μαθητές να έχουν λαθεμένες αναπαραστάσεις για το Διαδίκτυο.Οι μαθητές δεν εχουν κατανοήσει ότι πρόκειται για ένα παγκόσμιο Δίκτυο Υπολογιστών και το συγχέουν με την υπηρεσία του Παγκόσμιου Ιστού ή με το λογισμικό πλοήγησης που υπάρχει στον υπολογιστή τους.Για το λόγο αυτό πρέπει να δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές να αναμορφώσουν τις πρότερες γνώσεις τους για το Διαδίκτυο μέσα απο τις προτεινόμενες δραστηριότητες, τις εικονικές αναπαραστάσεις και τη διερεύνηση των εννοιών.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Πληροφορική > Διαδίκτυο > Τεχνολογίες Διαδικτύου >
Τύπος Διαδραστικότητας
Συνδυασμός παθητικής και ενεργητικής μάθησης
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Ανιχνευση γνώσεων και αναπαραστάσεων
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Βίντεο για Ιnternet of Things-Τι λένε οι αριθμοί?
30λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Υπηρεσιες Διαδικτύου (παρέχονται-εκμεταλευόμαστε)
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Γνωρίζω μουσικούς με το Διαδίκτυο-Αξιολόγηση
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι
να περιγράφουν τι είναι διαδίκτυο και τις συνιστώσεςτου
να προσδιορίζουν τις δυνατότητες που μας παρέχει το Διαδίκτυο των Πάντων
να αναγνωρίζουν και να αναφέρουν τις βασικές υπηρεσίες του Διαδικτύου
να αναγνωρίζουν το Διαδίκτυο ως μέσο επικοινωνίας, συνεργασίας, ενημέρωσης, ψυχαγωγίας, πολιτισμού
να αποκτήσουν κριτική σκέψη και να συνεργάζονται
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Internet, Ιντερνετ, διαδίκτυο,
Υλικοτεχνική υποδομή
Εργαστήριο Πληροφορικής

Δημιουργός Σεναρίου: ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΥΡΩΝΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Διαδίκτυο και Διαδίκτυο των Πάντων(Internet and Internet of Things-IoT)» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).