Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Δημοτικό)

Δημιουργώ το δικό μου Wiki

3 ώρες

Εισάγω εικόνες και Μορφοποιώ Κείμενο

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
wikis_fyllo_ergasias_2.pdf

Φάση 2

Σκοπός του μαθήματος είναι οι μαθητές να μορφοποιήσουν και να μετατρέψουν το κείμενο μιας ιστοσελίδας. Έπειτα θα ασχοληθούν με το να αποθηκεύσουν μία εικόνα, να την εισάγουν στην ιστοσελίδα τους και να εισάγουν άλλα πολυμεσικά στοιχεία όπως ένα βίντεο. Σε αυτήν την φάση του σεναρίου οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τα εργαλεία μορφοποίησης κειμένου και με την μεταφόρτωση αρχείων στην πλατφόρμα wikispaces, όπως εικόνες και βίντεο.

 

Δραστηριότητα 1

Εισάγω εικόνες

Εδώ θα εισάγουμε εικόνες στην ιστοσελίδα μας. Θα χρησιμοποιήσω την ηλεκτρονική διεύθυνση της εικόνας για να την εισάγω.

Οδηγίες

Ανοίξτε το φύλλο εργασίας με όνομα “Φύλλο Εργασίας 2” και ακολουθήστε τα βήματα από το 1 μέχρι το 10.

Απαντούμε στις ερωτήσεις 1 και 2 του φύλλου εργασίας 2.

 

Δραστηριότητα 2

Μορφοποιώ το κείμενο της ιστοσελίδας

Θα μορφοποιήσουμε το κείμενο της ιστοσελίδας με τα εργαλεία μορφοποίησης κειμένου της πλατφόρμας wikispace.

Οδηγίες

Ακολουθήστε τα βήματα 11 και 12 από το φύλλο εργασίας 2.

Απαντούμε στην ερώτηση 3 του φύλλου εργασίας 2.

 

Άσκησεις 1 και 2

Τι μάθαμε σήμερα;  Λύνω τις ασκήσεις “Βρες τι σημαίνουν τα παρακάτω” και “Θυμάσαι τις παρακάτω εντολές;”.


Βρες τι σημαίνουν τα παρακάτω

Ταίριαξε τα σωστά

Θυμάσαι τις παρακάτω εντολές;

Βρές τα σωστά

Δημιουργός Σεναρίου: ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δημιουργώ το δικό μου Wiki» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2384