Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Δημοτικό)

Δημιουργώ το δικό μου Wiki

3 ώρες

Δημιουργώ μενού περιήγησης και Εισάγω βίντεο

25λεπτά
Φύλλα Εργασίας
wikis_fyllo_ergasias_3.pdf

Σκοπός του μαθήματος είναι οι μαθητές  να κατανοήσουν την σημασία ενός μενού περιήγησης σε έναν ιστότοπο. Έπειτα θα δημιουργήσουν αυτόματα ένα μενού περιήγησης. Θα διαγράψουν τα περιεχόμενα από το αυτόματο μενού και θα δημιουργήσουν με χρήση υπερσυνδέσμων ένα δικό τους μενού με χρώματα και στυλ γραμμάτων που επιθυμούν. Τέλος θα αποθηκεύσουν ένα βίντεο από το Φωτόδεντρο και θα το ενσωματώσουν στην ιστοσελίδα τους. Θα συζητηθεί η διαφορά μεταξύ εισαγωγής αρχείου βίντεο και υπερσύνδεσμου.

Δραστηριότητα 1

Ανοίξτε το φύλλο εργασίας με όνομα “Φύλλο Εργασίας 3” και ακολουθήστε τα βήματα από το 1 μέχρι το 11.

Απαντούμε στις ερωτήσεις 1, 2 και 3 του φύλλου εργασίας 3.

Δραστηριότητα 2

Ακολουθήστε τα βήματα 12 και 16 από το φύλλο εργασίας 3.

Απαντούμε στην ερώτηση 4 του φύλλου εργασίας 2.

Άσκηση 1 και 2

Λύνω τις ασκήσεις "Δυνατότητες που χρησιμοποίησα στο Wiki μου" και  "Τι μάθαμε τελικά;"


Δυνατότητες που χρησιμοποίησα στο Wiki μου

Βρες την σωστή θέση στο κείμενο κάθε λέξης που δίνεται

Τι μάθαμε τελικά;

Απάντησε με Ναι ή Οχι στις παρακάτω ερωτήσεις

Δημιουργός Σεναρίου: ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δημιουργώ το δικό μου Wiki» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2385