Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Δημοτικό)

Δημιουργώ το δικό μου Wiki

3 ώρες

Παρουσίαση όλων των εργασιών στην τάξη-Παιχνίδι

20λεπτά

Φάση 4

Σκοπός είναι να παρουσιάσουμε στο σύνολο της τάξης τα wiki όλων των μαθητών με Τίτλο “Περιφερειακά μέρη και αποθηκευτικά μέσα του υπολογιστή” με τον Bιντεοπροβολέα. Όλες οι ομάδες θα συζητήσουν μεταξύ τους για τις εργασίες τους και μπορούν να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις (π.χ. να σχολιάσουν το wiki μιας άλλης ομάδας ή τον τρόπο που η ίδια ομάδα ανέπτυξε το δικό της wiki). Τέλος θα συζητήσουμε συμπεράσματα και απορίες.

Έπειτα αν υπάρχει χρόνος θα παίξουν το παιχνίδι για τα εργαλεία επεξεργασίας κειμένου.

Δραστηριότητα 1

Προβολή των εργασιών στην τάξη

Ερώτηση
Θα μπορούσα να κάνω ένα wiki που να περιλαμβάνει αυτά που δημιουργήσαμε στο μάθημα; Τι δικαιώματα πρέπει να έχω;

Δραστηριότητα 2 (αν υπάρχει χρόνος)
Παιχνίδι-Αξιολόγηση
Παίζω το παιχνίδι “Θυμάσαι τα  Εργαλεία Επεξεργασίας Κειμένου;”


Παιχνίδι: Θυμάσαι τα εργαλεία επεξεργασίας κειμένου;

Μετακίνησε την σωστή λέξη στην σωστή θέση πάνω από τα συμπληρωμένα πεδία

Δημιουργός Σεναρίου: ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δημιουργώ το δικό μου Wiki» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2386