Φάση Σεναρίου

Θρησκευτικά (ΠΕ) (Δημοτικό)

Πίστη...στη διαφορετικότητα

3 ώρες

Καταγραφή των βασικών αρχών κάθε θρησκείας.

55λεπτά
Φύλλα Εργασίας
pinakas_symplirosis_haraktiristikon.pdf

Στη φάση αυτή οι ομάδες χρησιμοποιούν το υλικό που τους παρέχεται μέσω των διαδραστικών εργαλείων για να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας. Η κάθε ομάδα συμπληρώνει μόνο τα στοιχεία της θρησκείας που έχει αναλάβει, αφού ο δάσκαλος κάνει τις απαραίτητες διευκρινήσεις για τις αναγραφόμενες κατηγορίες του πίνακα. Έπειτα οι ομάδες αφιερώνουν μερικά λεπτά για να αξιολογήσουν το βαθμό επιτυχίας της γνώσης που κατέκτησαν μέσα από τις διαδραστικές παρουσιάσεις. Οι πληροφορίες του βοηθητικού πίνακα δίνονται και σε εκτυπωμένη μορφή καθώς θα χρησιμεύσουν και στην επόμενη φάση.


Αξιολόγηση καταγραφής και οργάνωσης πληροφοριών (ομάδα Χριστιανισμού)

Συμπληρώστε τα κενά της δεύτερης διαφάνειας και τοποθετήστε το "τικ" πάνω στο σωστό σύμβολο της θρησκείας που εξετάζετε στην τρίτη διαφάνεια. Ελέγξτε τις απαντήσεις σας

Αξιολόγηση καταγραφής και οργάνωσης πληροφοριών (ομάδα Ισλάμ)

Συμπληρώστε τα κενά της δεύτερης διαφάνειας και τοποθετήστε το "τικ" πάνω στο σωστό σύμβολο της θρησκείας που εξετάζετε στην τρίτη διαφάνεια. Ελέγξτε τις απαντήσεις σας

Αξιολόγηση καταγραφής και οργάνωσης πληροφοριών (ομάδα Ινδουισμού)

Συμπληρώστε τα κενά της δεύτερης διαφάνειας και τοποθετήστε το "τικ" πάνω στο σωστό σύμβολο της θρησκείας που εξετάζετε στην τρίτη διαφάνεια. Ελέγξτε τις απαντήσεις σας

Αξιολόγηση καταγραφής και οργάνωσης πληροφοριών (ομάδα Βουδισμού)

Συμπληρώστε τα κενά της δεύτερης διαφάνειας και τοποθετήστε το "τικ" πάνω στο σωστό σύμβολο της θρησκείας που εξετάζετε στην τρίτη διαφάνεια. Ελέγξτε τις απαντήσεις σας

Αξιολόγηση καταγραφής και οργάνωσης πληροφοριών (ομάδα Ιουδαϊσμού)

Συμπληρώστε τα κενά της δεύτερης διαφάνειας και τοποθετήστε το "τικ" πάνω στο σωστό σύμβολο της θρησκείας που εξετάζετε στην τρίτη διαφάνεια. Ελέγξτε τις απαντήσεις σας

Βουδισμός (βίντεο)


Βουδισμός (φωτογραφίες)


Ινδουισμός (βίντεο)


Ινδουισμός (βικιπαίδεια)


Ινδουισμός (φωτογραφίες)


Οι θρησκείες του κόσμου (χάρτης)

Γεωγραφική κατανομή των θρησκειών στον πλανήτη. Υλικό για όλες τις ομάδες.

Ηλεκτρονικό βιβλίο Θρησκευτικών Στ' Δημοτικού

Μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες ή να κάνετε κλικ πάνω σε συνδέσμους των κεφαλαίων 32 και 33.

Περιήγηση σε βουδιστικό ναό


Περιήγηση σε ινδουιστικό ναό


Ισλαμ (βικιπαίδεια)


Περιήγηση σε μουσουλμανικό ναό


Ισλάμ (βίντεο)


Ισλάμ (φωτογραφίες)


Ιουδαϊσμός (βίντεο)


Περιήγηση σε εβραϊκό ναό


Ιουδαϊσμός (φωτογραφίες)


Χριστιανισμός (βικιπαίδεια)


Χριστιανισμός (βίντεο)


Περιήγηση σε χριστιανικό ναό


Χριστιανισμός (φωτογραφίες)

Έθιμα της Ανάστασης

Ιουδαϊσμός (κείμενο)

Κάνε κλικ πάνω στο σύνδεσμο

Κείμενο από την ιστοσελίδα του 1ου Λύκειου Τυρνάβου

Βουδισμός (κείμενο)


Χριστιανισμός - Δεκάλογος

Οι δέκα ηθικές εντολές της Βίβλου

Κυρίαρχες αξίες θρησκειών

Βοηθητικός πίνακας για όλες τις ομάδες

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΙΡΗΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Πίστη...στη διαφορετικότητα» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2482