Πίστη...στη διαφορετικότητα

Θρησκευτικά (ΠΕ) (Δημοτικό)

Πίστη...στη διαφορετικότητα

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σύγχρονο ελληνικό σχολείο είναι ένα σχολείο πολυπολιτισμικό με έντονο το στοιχείο της θρησκευτικής διαφοροποίησης. Ως εκπαιδευτικοί έχουμε χρέος να καλλιεργήσουμε το πνεύμα, την κριτική σκέψη, την ανεκτικότητα, το σεβασμό στη διαφορετικότητα. Να αναζητήσουμε τις ανθρωπιστικές αξίες που οδηγούν στην αρμονική συμβίωση και την αγάπη μεταξύ των ανθρώπων. Το παρόν διδακτικό σενάριο απευθύνεται κυρίως σε μαθητές της ΣΤ' δημοτικού, καθώς στόχος είναι η εμβάθυνση σε έννοιες όπως η πίστη, η διαφορετικότητα, η αγάπη.

Το σενάριο προτείνεται να υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Γ' τριμήνου του σχολικού έτους, παράλληλα με τα κεφάλαια 32 και 33 της ενότητας ΣΤ' του σχολικού βιβλίου των Θρησκευτικών της ΣΤ' τάξης. Ο χρόνος υλοποίησης προβλέπεται να είναι 3 διδακτικές ώρες.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Να κατανοήσουν οι μαθητές την αξία της διαλλακτικότητας μέσα από τις ομοιότητες και τις διαφορές των θρησκειών του κόσμου.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Θρησκευτικά (ΠΕ) > Πίστη >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Αφόρμηση
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Ορισμός ομάδων - Αξιοποίηση πρότερης γνώσης
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Καταγραφή των βασικών αρχών κάθε θρησκείας.
55λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα υπολογιστών
Παρουσίαση ευρημάτων της κάθε ομάδας
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Αυτοαξιολόγηση - Ετεροαξιολόγηση (Ρούμπρικες)
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη
Διδακτικοί Στόχοι
Εξοικείωση με την έννοια της θρηκευτικότητας.
Εξοικείωση με τα βασικά χαρακτηριστικά των 5 πιο διαδεδομένων θρησκειών του κόσμου.
Αναζήτηση ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ των 5 θρησκειών.
Κατανόηση της αξίας του σεβασμού στη διαφορετικότητα.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Πίστη, θρησκείες, ομοιότητες, διαφορές, σεβασμός, διαφορετικότητα,
Υλικοτεχνική υποδομή
Ηλεκτρονικός υπολογιστής, πρόσβαση στο διαδίκτυο, προβολέας.

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΙΡΗΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Πίστη...στη διαφορετικότητα» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.