Φάση Σεναρίου

Θρησκευτικά (ΠΕ) (Δημοτικό)

Πίστη...στη διαφορετικότητα

3 ώρες

Αυτοαξιολόγηση - Ετεροαξιολόγηση (Ρούμπρικες)

20λεπτά
Φύλλα Εργασίας
rubric_.pdf

Οι μαθητές χρησιμοποιούν ρούμπρικες (πίνακες αξιολόγησης) για να αξιολογήσουν την προσπάθεια και τον βαθμό κατανόησης του υλικού που επεξεργάστηκαν ή παρουσιάστηκε σε αυτούς. Καταμετρούν τους πόντους και γίνεται αποτίμηση τις εργασίας. Ο δάσκαλος αξιολογεί τους μαθητές χρησιμοποιώντας το ίδιο έντυπο.


Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΙΡΗΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Πίστη...στη διαφορετικότητα» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2484