Φάση Σεναρίου

Θρησκευτικά (ΠΕ) (Δημοτικό)

Πίστη...στη διαφορετικότητα

3 ώρες

Παρουσίαση ευρημάτων της κάθε ομάδας

40λεπτά
Φύλλα Εργασίας
axies_-_idees_2_set.pdf axies_-_idees_3_set.pdf

Οι 5 ομάδες θα έχουν από 5 λεπτά για να ανακοινώσουν στους συμμαθητές τους τα ευρήματα της έρευνάς τους. Οι ομάδες παράλληλα συμπληρώνουν τα υπόλοιπα στοιχεία του πίνακα πληροφοριών έτσι ώστε να υπάρχουν οι πληροφορίες και των 5 θρησκειών και να κάνουν ερωτήσεις αν το επιθυμούν. Ακολουθεί η συμπλήρωση των φύλλων εργασίας (διάγραμματα Venn), αφού πρώτα έχουμε εξηγήσει στα παιδιά πώς λειτουργούν τα διαγράμματα Venn, τι θα απεικονείζουν και γιατί μας είναι χρήσιμα. Ο διαχωρισμός των θρησκειών σε δύο ξεχωριστά φύλλα εργασίας γίνεται για λόγους ευκολότερης σύνθεσης των ευρυμάτων, τόσο για να είναι πιο απλά τα διαγράμματα αλλά και γιατί οι λεγόμενες Αβρααμικές θρησκείες έχουν κοινές ιστορικές καταβολές.


Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΙΡΗΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Πίστη...στη διαφορετικότητα» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2483