Φάση Σεναρίου

Μαθηματικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε. Θέμα: «Διανύσματα: Έννοιες, Πράξεις, Ανάλυση, Συντεταγμένες»

3 ώρες

Δραστηριότητα 1: Έννοια διανύσματος

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
1_ennoia_dianysmatos.pdf

Ο μαθητής, ακολουθώντας τις οδηγίες του φύλλου εργασίας:

  • παρακολουθεί τις τροχιές δύο κινητών και ερωτάται αν μπορεί να καθορίσει τον τρόπο κίνησης των δύο κινητών μόνο από τις τροχιές τους,  
  • ερωτάται τι επί πλέον χαρακτηριστικό προσδίδουν τα βελάκια στις κινήσεις των δύο κινητών ώστε να καταλήξει στον ορισμό του διανύσματος,
  • παρακολουθεί την κίνηση δύο κινητών που διανύουν διαφορετικές αποστάσεις με την ίδια αφετηρία και το ίδιο τέρμα για να αντιληφθεί ότι ένα διάνυσμα παριστάνει την μετατόπιση ενός αντικειμένου.

Έννοια του Διανύσματος


Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε. Θέμα: «Διανύσματα: Έννοιες, Πράξεις, Ανάλυση, Συντεταγμένες»» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2485