Φάση Σεναρίου

Μαθηματικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε. Θέμα: «Διανύσματα: Έννοιες, Πράξεις, Ανάλυση, Συντεταγμένες»

3 ώρες

Δραστηριότητα 3: Πράξεις – Ανάλυση Διανύσματος (2)

90λεπτά
Φύλλα Εργασίας
3_praxeis_analysi.pdf

Ο μαθητής:

- παρακολουθεί και συμμετέχει με κίνηση στην απόδειξη της γεωμετρικής πρότασης που πρώτος ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς απέδειξε, τον 1ο  π.χ. αιώνα

- μετατοπίζει διανύσματα, αυξομειώνει τα μέτρα τους, τα καθιστά διαδοχικά και δημιουργεί το άθροισμα και τη διαφοράς τους,

- μετατοπίζει διανύσματα, αυξομειώνει τα μέτρα τους, δημιουργεί με παράλληλη μετατόπιση είδωλά τους με κοινή αρχή, εντοπίζει το άθροισμα και τη διαφορά τους, με τον κανόνα του παραλληλογράμμου,

- δημιουργεί το γινόμενο αριθμού επί διάνυσμα, ανακαλύπτει τη σχέση του γινομένου με το αρχικό διάνυσμα, 

- ανακαλύπτει τον τρόπο ανάλυσης διανύσματος σε δύο συνιστώσες, 


Πράξεις Διανυσμάτων, Ανάλυση Διανύσματος


Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε. Θέμα: «Διανύσματα: Έννοιες, Πράξεις, Ανάλυση, Συντεταγμένες»» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2487