Φάση Σεναρίου

Μαθηματικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε. Θέμα: «Διανύσματα: Έννοιες, Πράξεις, Ανάλυση, Συντεταγμένες»

3 ώρες

Δραστηριότητα 4. Παράδειγμα ανάλυσης διανύσματος

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
4_praxeis_analysi_paradeigma.pdf

Ο μαθητής:

  • παρακολουθεί παράδειγμα ανάλυσης διανύσματος σε δύο συνιστώσες που εφαρμόζεται κυρίως στο μάθημα της φυσικής, με εφαρμογή δυνάμεων που εφαρμόζονται σε δύο αντικείμενα και τους χρόνους κάλυψης από αυτά ίσων αποστάσεων, ανάλογα με τις δυνάμεις που τα έλκουν.

Παράδειγμα ανάλυσης διανύσματος


Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε. Θέμα: «Διανύσματα: Έννοιες, Πράξεις, Ανάλυση, Συντεταγμένες»» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2488