Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)

Το ηλεκτρικό ρεύμα

3 ώρες

Εισαγωγικό ερέθισμα - Διατύπωση υποθέσεων.

10λεπτά

Το κείμενο και οι εικόνες του σχολικού εγχειριδίου αποτελούν τα αρχικά ερεθίσματα για τη «δημιουργία» ερωτημάτων σχετικά με τη δημιουργία του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι απορίες των μαθητών από τη μελέτη τους ως εκείνη τη στιγμή αποτελούν κίνητρο για τη συστηματικότερη ενασχόληση με το θέμα. Η διαφορετική θέαση του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου θα γίνει με τη βοήθεια των σχετικών λογισμικών. Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να έχει ασχοληθεί με καθένα απ' αυτά, πριν την υλοποίηση της διδακτικής παρέμβασης, ώστε να αντιληφθεί τη δομή τους, τις δυνατότητες και τα περιεχόμενά τους. Έτσι,

-Α. Παρουσιάζει στους μαθητές το αντικείμενο της ενασχόλησής τους  σαν ένα ταξίδι ή μια περιπέτεια στο χώρο της επιστήμης. Σαν πυξίδα σε αυτό τα ταξίδι θα χρησιμοποιήσουν τις ερωτήσεις από συγκεκριμένα Φύλλα Εργασίας.

. Οι μαθητές μεταφέρονται στην αίθουσα υπολογιστών. Στη συνέχεια συγκροτούνται μαθητικές υποομάδες 5 μαθητών, ώστε να έχουμε ένα λειτουργικό σχήμα εργασίας μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή. Οι μαθητές μόνοι τους διαμορφώνουν τους «κανόνες εργασίας» μετά από διαπραγμάτευση, δηλαδή πότε καθένας τους θα αλληλεπιδρά με τον υπολογιστή τους (εναλλάξ). Παράλληλα, ορίζεται κάποιος ο οποίος καταγράφει τι από όσα διαδραματίζονται μπροστά τους δεν κατανοούν ή για τι χρειάζονται περισσότερες επεξηγήσεις.

. Οι μαθητές ενεργοποιούν τμηματικά τις εφαρμογές κι αρχίζει η πλοήγησή τους μέσα σε αυτές. 

Η περιπέτεια αυτή μπορεί να αρχίσει με κάποιο βίντεο/cartoon. Δες σχετικα: http://www.noesis.edu.gr/http://www.noesis.edu.gr/noesis-και-εκπαίδευση…

 


1. Ο Mr Bean και ο στατικός ηλεκτρισμός


Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το ηλεκτρικό ρεύμα» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2524