Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)

Το ηλεκτρικό ρεύμα

3 ώρες

Οι δυνατότητες της εφαρμογής Εικονικά Εργαστήρια.

50λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_7o.pdf fyllo_ergasias_8o.pdf

 

     Στη συνέχεια ακολουθεί το κεντρικό κομμάτι των δραστηριοτήτων. Εδώ γίνεται σαφή αναφορά στο ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς και στον «τρόπο δημιουργίας» του.  Οι μαθητές παρατηρούν για παράδειγμα τις αλλαγές που συμβαίνουν σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα όταν είναι συνδεδεμένο, καθώς και όταν δεν είναι συνδεδεμένο με μια πηγή (μπαταρία), εξετάζουν τη ροή των ηλεκτρονίων με πηγές διαφορετικής τάσης, γνωρίζουν μηχανικά ισοδύναμα του ηλεκτρικού ρεύματος κτλ. (Φύλλο Εργασίας 7ο).

      Μία ευρύτερη θέαση των συγκεκριμένων φαινομένων (και ίσως περισσότερο ενεργειακή) επιδιώκεται να δοθεί με την αξιοποίηση φωτο-αγώγιμου κυκλώματος. Στα πλαίσια του ίδιου λογισμικού (Phet) δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να επιλέξουν τόσο την τιμή της τάσης που επιθυμούν, όσο και την πιθανή αντίσταση (πρωτόνια, πυρήνες) που θα συναντήσει το ηλεκτρικό ρεύμα κατά την πορεία του.

      Ανακεφαλαίωση και σύνοψη. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με έναν ημιτελή εννοιολογικό χάρτη στον οποίο πρέπει να παρέμβουν με τρεις τρόπους: α) να εντοπίσουν τι, κατά τη γνώμη τους, περιέχει και τι όχι, β) να βρουν τα σημεία στα οποία υπάρχει ερωτηματικό και να σκεφτούν τι θα πρέπει να τοποθετήσουν σ’ αυτά, γ) να παρέμβουν οι ίδιοι και να αναδομήσουν – συμπληρώσουν το χάρτη της εργασίας τους (Φύλλο Εργασίας 8ο). Επιπλέον, βελτιώνουν τις γνώσεις τους, αφού καλούνται να αξιοποιήσουν ένα μεγάλο μέρος των δυνατοτήτων του (ηχητικές καταγραφές, σημειώσεις – σχόλια, εικόνες και σύμβολα από αρχεία ή από το διαδίκτυο).

          Η διδακτική μας παρέμβαση οδηγείται στην ολοκλήρωσή της με την αυτοαξιολόγηση και την ετεροαξιολόγηση των παιδιών. Αυτή πραγματοποιείται με τη βοήθεια δραστηριότητας που έχει ετοιμάσει και αποθηκεύσει στους υπολογιστές των μαθητών ο εκπαιδευτικός (Σταυρόλεξο). Επιπλέον κάθε ομάδα και κάθε μαθητής ξεχωριστά καλείται να διατυπώσει την άποψή του για το σύνολο της εργασίας κατά τη διάρκεια της διδακτικής μας παρέμβασης. 


Σταυρόλεξο


Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το ηλεκτρικό ρεύμα» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2528