Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)

Το ηλεκτρικό ρεύμα

3 ώρες

Έρευνα στο διαδίκτυο, εκπαιδευτικές ιστοσελίδες.

15λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1o.pdf

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες με τη βοήθεια του 1ου Φύλλου Εργασίας. Μαθαίνουν τη χρήση του φυλλομετρητή google chrome, ασκούνται στην περιήγηση στο διαδίκτυο, εξοικειώνονται με την ιστοσελίδα www.skool.gr. Το τελευταίο κρίνεται απαραίτητο, αφού η συγκεκριμένη διεύθυνση θα αξιοποιηθεί σε επόμενες ενότητες.


Η ιστοσελίδα www.skool.gr


Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το ηλεκτρικό ρεύμα» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2525