Φάση Σεναρίου

Φυσική (ΠΕ) (Δημοτικό)

Το ηλεκτρικό ρεύμα

3 ώρες

Εννοιολογικός χάρτης, εξοικείωση με τα λογισμικά.

60λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_2o.pdf fyllo_ergasias_3o.pdf fyllo_ergasias_4o.pdf

     Οι μαθητικές μικρο-ομάδες ενεργοποιούν το Inspiration ή το Mindomo και μελετούν τις δυνατότητές τους. Έρχονται σε επαφή ξανά με τα μέρη ενός εννοιολογικού χάρτη, αντικείμενο με το οποίο είχαν ασχοληθεί σε προηγούμενη τάξη (Μελέτη Περιβάλλοντος Δ΄ τάξη). Μελετούν τα βασικά στοιχεία της εργαλειοθήκης των λογισμικών, τοποθετούν «κόμβους» - έννοιες και τις συνδέουν με συνδέσμους (Links) (Φύλλο Εργασίας 2ο).

       Γνωριμία – εξοικείωση με το λογισμικά Εικονικά Εργαστήρια και Phet. Εδώ, όπως και σε όλες τις περιπτώσεις γνωριμίας με ένα λογισμικό, οι μαθητές ενημερώνονται για το τι θα κάνουν αρχίζοντας από τα πιο βασικά (για έναν ενήλικα), δηλαδή πού θα βρουν το λογισμικό και πώς θα το ενεργοποιήσουν. Στη συνέχεια το μελετούν, χωρίς να είναι απαραίτητο να ασχοληθούν με τις ενότητες που αναφέρονται στον ηλεκτρισμό. Για παράδειγμα, εμείς διαλέξαμε ως ενότητα γνωριμίας την «Κίνηση σε 2Δ» (κίνηση σε δύο διαστάσεις), γιατί θα κεντρίσει περισσότερο το ενδιαφέρον των μαθητών (Φύλλο Εργασίας 3ο ).

    Κατόπιν, οι μαθητές μελετούν διάφορες περιπτώσεις στατικού ηλεκτρισμού που τους παρέχονται από το Phet. Η συγκεκριμένη επιλογή εξυπηρετεί δύο σκοπιμότητες: α) οι δραστηριότητες αυτές αποτελούν την «εισαγωγική» ενότητα για την παραπέρα μελέτη μιας σειράς φαινομένων του ηλεκτρισμού με τη βοήθεια κατάλληλων περιβαλλόντων μάθησης, β) δίνεται στους μαθητές μία πρόσθετη ευκαιρία να ασχοληθούν με το στατικό ηλεκτρισμό και να επαναλάβουν πράγματα που είτε δε γνωρίζουν είτε γνωρίζουν ελλιπώς. 

        Γνωριμία με το λογισμικό εικονικά εργαστήρια (Φύλλο Εργασίας 4ο). Οι μαθητές εξερευνούν το συγκεκριμένο περιβάλλον μάθησης, ερχόμενοι σε επαφή, κατά κύριο λόγο, με έτοιμες διατάξεις. Προτιμήθηκε διδακτικά η συγκεκριμένη  μεθόδευση γιατί: α) επιτρέπει μια εύκολη πρώτη γνωριμία των μαθητών με έτοιμα ηλεκτρικά κυκλώματα, β) τους δίνει τη δυνατότητα να δουν αρκετές διατάξεις που διαφέρουν από τις «πρότυπες» του διδακτικού εγχειριδίου. Όταν η εξοικείωση με το συγκεκριμένο λογισμικό προχωρήσει, υλοποιούνται δραστηριότητες  αντίληψης και κατανόησης σε διαισθητικό επίπεδο της διαφοράς ανάμεσα στους αγωγούς και τους μονωτές του ηλεκτρικού ρεύματος. Θα πρέπει να προσθέσουμε ότι δε γίνεται κανενός είδους αναφορά σε συγκεκριμένους όρους.

      


Ημιτελής εννοιολογικός χάρτης για το ηλεκτρικό ρεύμα


Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Το ηλεκτρικό ρεύμα» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2526