Εισαγωγή στα μακρομόρια

Βιολογία (Γυμνάσιο)

Εισαγωγή στα μακρομόρια

1 ώρα
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Στο σενάριο "Εισαγωγή στα μακρομόρια" επιδιώκεται η κατάκτηση της γνώσης μέσα από την ενεργή συμμετοχή και αλληλεπίδραση των μαθητών και τη διερεύνηση των προτύπων αναπαραστάσεων.

Το σενάριο της "Εισαγωγής στα μακρομόρια" προϋποθέτει τη γνώση  πως οι οργανισμοί, όπως και τα άβια αντικείμενα, είναι υλικά σώματα που δομούνται από τα ίδια χημικά στοιχεία και υπακούουν στους ίδιους νόμους της φύσης και συμβάλλει στην εμπέδωση της.

Κατά τη πρώτη φάση "Το αγαπημένο μου φαγητό" επιχειρείται η εμπλοκή των μαθητών και η εισαγωγή των βιολογικών μακρομορίων ως συστατικό των ζωντανών οργανισμών.

Η δεύτερη φάση μέσα από την  αξιοποίηση της εξαιρετικά διαδραστικής πλατφόρμας Molecular Workbench οδηγεί σε μια εισαγωγή στα μακρομόρια που

  1. Μέσα από τη σύγκριση των μορίων με διάφορες οντότητες οδηγεί στην κατανόηση του μεγέθους και τη τακτοποίηση των μακρομορίων ανάμεσα σε αυτές.
  2. Οδηγεί στην εμπέδωση της προηγούμενης τακτοποίησης και στη καταγραφή της χημικής σύστασης των μακρομορίων μέσα από τη σύγκριση μικρών μορίων με μακρομόρια και την διερεύνηση του είδους των ατόμων που συνιστούν τα μακρομόρια.
  3. Εισάγει την έννοια του πολυμερισμού και αναφέρεται στην ύπαρξη πολυμερών από πανομοιότυπα μονομερή ή από διαφορετικά είδη χημικά συγγενών μονομερών. Ακόμη η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει και την ανασκόπηση του μαθήματος και τη παραγωγή ενός κειμένου με τα χαρακτηριστικά των μακρομορίων και τη δημιουργία ηλεκτρονικής αναφοράς που μπορεί να αξιοποιηθεί για την αξιολόγηση  τόσο του σεναρίου όσο και των εκπαιδευομένων.

Η τρίτη φάση οδηγεί πίσω στη καθημερινότητα και στην επιβεβαίωση της ύπαρξης των μακρομορίων ως συστατικών των ζωντανών οργανισμών. Αυτό επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση του διαδικτύου και των ετικετών που περιγράφουν τα θρεπτικά συστατικά των τροφίμων.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Ποια είναι τα μακρομόρια και τι κάνουν; Από τι είναι φτιαγμένα; Σε τι μοιάζουν και σε τι διαφέρουν μεταξύ τους και με τα υπόλοιπα μόρια που συναντάμε στους ζωντανούς οργανισμούς;

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γυμνάσιο
Θεματική Ταξινομία
Βιολογία > Βιοχημεία > Βιομόρια >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Το αγαπημένο μου φαγητό
10λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα με βιντεοπροβολέα και σύνδεση στο διαδίκτυο (κατ΄ ελάχιστον) και Η/Υ. Ιδανική αναλογία ένας Η/Υ ανά 2-4 μαθητές
Εισαγωγή στα μακρομόρια
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
όπως προηγουμένως
Από τι είμαστε φτιαγμένοι;
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
1) όπως προηγουμένως (5 λεπτά)- 2) Εφαρμοσμένη εργασία για το σπίτι - Super Market (20 λεπτά)
Παιγνιώδης επιβράβευση
5λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Αίθουσα με βιντεοπροβολέα, διαδίκτυο, WiFi και φορητές συσκευές (tablet,netbook,smartphone , . . .) ιδανικά μιά ανά μαθητή.
Διδακτικοί Στόχοι
Περιγραφή των ειδών και του ρόλου των βιολογικών μακρομορίων .
Κατανόηση του μεγέθους των μακρομορίων και ένταξη τους στη κλίμακα των μεγεθών
Σύγκριση και κατανόηση της χημικής σύστασης μικρών και μεγάλων οργανικών μορίων
Διερεύνηση και κατανόηση του πολυμερισμού στη δημιουργία των μακρομορίων από μονομερή
Συσχετισμός των συστατικών της τροφής με τα βιολογικά μακρομόρια και τα μονομερή που τα συνιστούν.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Λιπίδια, Μακρομόρια, Μονομερή, Νουκλεϊκά οξέα, Πολυμερή, Πρωτεΐνες, Υδατάνθρακες,
Υλικοτεχνική υποδομή
1. Οπωσδήποτε Η/Υ, Βιντεοπροβολέας και σύνδεση στο Διαδίκτυο (μετωπική παρουσίαση)
2. Για τους μαθητές ιδανικά ένας Υπολογιστής ανά τρεις μαθητές (δουλειά σε ομάδες)
3. Για τη παιγνιώδη αξιολόγηση επιπλεον WiFi και ιδανικά μια φορητή συσκευή (από smartphone έως laptop) ανά μαθητή
Μπορεί να αξιοποιηθεί η τεχνικη BYOD (φέρε τη δική σου συσκευή) και να συμπληρωθεί με πολυ καλό τρόπο ο εξοπλισμός που απαιτείται.

Δημιουργός Σεναρίου: Δημήτριος Κελεφιώτης (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Εισαγωγή στα μακρομόρια» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.