Φάση Σεναρίου

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (Γενικό Λύκειο)

Όψεις της Βιομηχανικής Επανάστασης

3 ώρες

Ο κόσμος πριν και μετά τη Βιομηχανική Επανάσταση

10λεπτά

Ο κόσμος πριν και μετά τη Βιομηχανική Επανάσταση: Επίδειξη εικόνων Πριν και Μετά τη Βιομηχανική επανάσταση (εργασία, συγκοινωνίες, επικοινωνίες, πόλεις). Συζήτηση για εκείνους τους παράγοντες που επέφεραν τις αλλαγές και καταγραφή των απόψεων των παιδιών στον πίνακα (παραδοσιακό ή διαδραστικό).


Ο κόσμος πριν και μετά τη βιομηχανική επανάσταση

Εντοπισμός διαφορών του προβιομηχανικού και μεταβιομηχανικού κόσμου

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΥΦΑΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Όψεις της Βιομηχανικής Επανάστασης» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
2555