Μες στο μουσείο θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ

Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)

Μες στο μουσείο θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Ως εκπαιδευτικό σενάριο χαρακτηρίζεται μια σειρά ενορχηστρωμένων δράσεων που εστιάζονται σε ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα χρησιμοποιώντας τόσο “συμβατικά” εργαλεία όσο και εργαλεία “νέων τεχνολογιών”. Είναι ένα υπερσύνολο των σχολικών βιβλίων, των φύλλων εργασίας, του λογισμικού, των θεωριών μάθησης και των διδακτικών πρακτικών. (Αθανασιάδης, Σαλονικίδης & Σιμωτάς, 2010).

 

Το παρόν σενάριο αφορμάται από την ενότητα της Μελέτης Περιβάλλοντος “Μια επίσκεψη στο μουσείο” (Πλακίτση, Kοντογιάννη, Σπυράτου & Mανώλη, 2012), συνδυάζει την ενότητα των Εικαστικών “Πρόσωπα που μιλούν” (Zωγράφος, Mπέσσας & Mπέσσα, 2009) και υλοποιείται στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης. Υποστηρίζει τη συνεργατική και μαθητοκεντρική μάθηση, προωθεί τις διερευνητικές και ανακαλυπτικές μεθόδους, κινητοποιεί τους μαθητές στη σχολική τάξη και προάγει τρόπους επικοινωνίας οι οποίοι ενσωματώνουν πολλαπλές αναπαραστάσεις, εικόνες, κείμενα, σύμβολα, νοητικούς χάρτες κ.ά.

 

Το σενάριο βασίζεται στη χρήση των ΤΠΕ οι οποίες ευνοούν τόσο την πρόσβαση των μαθητών σε τεράστιο απόθεμα πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου, όσο και τη δημιουργία κοινοτήτων μάθησης (ιδιαίτερα μέσω των εφαρμογών web2.0), θεμελιώδους σημασίας για τη δημιουργία του σχολείου της Κοινωνίας της Γνώσης. Σημαντικοί παράγοντες για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ θεωρούνται το ενδιαφέρον τον μαθητών για τον υπολογιστή, το οποίο λειτουργεί ως κίνητρο μάθησης, η ενεργός συμμετοχή των μαθητών μέσω αλληλεπιδραστικών δραστηριοτήτων και το κατάλληλο λογισμικό. (Μικρόπουλος & Μπέλλου, 2010).

 

Τέλος, στην εποχή της εξάπλωσης του διαδικτύου και της ψηφιακής εικόνας πολλές φορές παρουσιάζεται η ανάγκη επεξεργασίας των φωτογραφιών μας. Ορισµένες φορές μάλιστα, θέλοντας να ξεφύγουµε τελείως από ορισµένους συµβατικούς κανόνες αισθητικής, επιθυµούµε να δηµιουργήσουµε µε την ψηφιακή παλέτα που µας προσφέρουν διάφορα εξειδικευµένα προγράµµατα, ένα δικό µας εικαστικό έργο, στο πλαίσιο της ανάγκης µας για εικαστική έκφραση ή και απλή ψυχαγωγία. Αυτού του είδους η παραγωγή-επεξεργασία εικαστικών έργων µε τη χρήση του Η/Υ σε συνδυασµό µε κατάλληλα λογισµικά δεν είναι κάτι νέο και αναφέρεται συχνά µε τον όρο ψηφιακή εικαστική (Μαρκατάτος, 2012). Η ψηφιακή εικαστική χρησιμοποιείται συχνά στην εκπαίδευση προκειμένου να εξοικειωθούν οι μαθητές εύκολα κι αβίαστα με βασικές αρχές των ΤΠΕ.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Σκοπός του σεναρίου είναι να δημιουργήσουν οι μαθητές ψηφιακά έργα και να τα επικοινωνήσουν μέσω των ΤΠΕ.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Ευέλικτη Ζώνη >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Τι είναι Μουσείο;
15λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Χαμογελάστε, παρακαλώ!
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Δημιουργία ψηφιακού μουσείου εικαστικών
45λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Εργαστήριο Πληροφορικής
Τελικά τι είναι Μουσείο;
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική αίθουσα
Διδακτικοί Στόχοι
Οι μαθητές να παρατηρήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά του προσώπου και του ρόλου τους στην έκφραση.
Οι μαθητές να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και να αναγνωρίζουν τη συμβολή τους στην ομάδα.
Οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν λογισμικά ψηφιακής εικαστικής και να δημιουργήσουν εικόνες.
Οι μαθητές να δημιουργήσουν το δικό τους ψηφιακό μουσείο εικαστικών.
Οι μαθητές να προβληματιστούν για τις επιπτώσεις της χρήσης των ΤΠΕ στον πολιτισμό.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Μελέτη Περιβάλλοντος, εικαστικά, μουσείο, Πολιτισμός, Συνεργατική μάθηση, διερεύνηση και ανακάλυψη, ψηφιακή εικαστική,
Υλικοτεχνική υποδομή
Για την υλοποίηση του παρόντος σεναρίου θα χρησιμοποιηθεί τόσο το σχολικό εργαστήριο Πληροφορικής όσο και η γωνιά του υπολογιστή στην τάξη. Απαραίτητη σε αυτή την περίπτωση είναι η χρήση βιντεοπροβολέα. Επιπλέον, για την υλοποίηση της δραστηριότητας “Χαμογελάστε, παρακαλώ!” θα χρειαστεί ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.

Δημιουργός Σεναρίου: Στέλα-Μαρίνα Κωστάκη (Εκπαιδευτικός)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μες στο μουσείο θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.