Μηχανές και Άνθρωποι

Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)

Μηχανές και Άνθρωποι

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Με προτροπή από επιλεγμένα κείμενα και τις διαδικτυακές πηγές, οι μαθητές μελετούν για τις μηχανές στη ζωή του ανθρώπου, ασκούνται στο να περιγράφουν και κατασκευάζουν συγκεκριμένα είδη μηχανών καθώς και να κατανοούν και να παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των μηχανών αυτών. Οι μαθητές, επίσης, σχεδιάζουν και παρουσιάζουν τις δικές τους ιστορίες με ήρωες μηχανές, κατασκευάζουν κόμικς,  αλλά και σχεδιάζουν και δημιουργούν βιβλία και τα παρουσιάζουν στην τάξη.


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Οι μηχανές σε όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη και τα επιτεύγματα του ανθρώπου πάνω στη γη. Οι μηχανές και γενικότερα τα είδη των μηχανών που διαφαίνεται ότι θα επικρατήσουν, όπως τα  ρομπότ και οι μηχανές-εργάτες έχουν μια συγκεκριμένη χρηστικότητα και λειτουργικότητά στη ζωή του ανθρώπου αλλά και μια θετική και αρνητική πλευρά ανάλογα με τη χρήση τους. Μέσα από την αναφορά, ενασχόληση και μελέτη επίκαιρων κειμένων και πηγών σχετικών με την επιρροή που ασκούν οι μηχανές στον άνθρωπο, το παρόν σενάριο αποσκοπεί στο να αναπτύξει στους μαθητές τις δεξιότητες της διερεύνησης και κριτικής επιλογής πληροφοριών, της δημιουργικότητας, μέσα από την κατασκευή μηχανών, καθώς και της παρουσίασης και περιγραφής αυτών. Επίσης η μελέτη προσβλέπει και στην ενίσχυση του επικοινωνιακού γραμματισμού καθώς και της ικανότητας του μαθητή για συνεργασία και συλλογική εποικοδομητική δημιουργία.

Τα παιδιά μαθαίνουν για τις μηχανές στη ζωή του ανθρώπου, ασκούνται στο να περιγράφουν και κατασκευάζουν συγκεκριμένα είδη μηχανών καθώς και στην κατανόηση και παρουσίαση των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των μηχανών που δημιουργούν. Οι μαθητές, επίσης, σχεδιάζουν και παρουσιάζουν τις δικές τους ιστορίες με ήρωες μηχανές, κατασκευάζουν νοητικούς χάρτες και σχεδιάζουν και δημιουργούν ηλεκτρονικά  βιβλία τα οποία και παρουσιάζουν στην τάξη ή τα αναρτούν στον ιστότοπο του σχολείου.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Δημοτικό
Θεματική Ταξινομία
Ευέλικτη Ζώνη >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
μεσαίο
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Παρουσίαση του Θέματος
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη του Σχολείου και Σχολικό Εργαστήρι Πληροφορικής
Διάλογος και Επιχειρηματολογία
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη του σχολείου και Σχολικό Εργαστήρι Πληροφορικής
Διερεύνηση Πηγών
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό Εργαστήρι Πληροφορικής και Σχολική Βιβλιοθήκη
Δημιουργία και Κατασκευές
40λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Τάξη του σχολείου και Σχολικό Εργαστήρι Πληροφορικής
Παρουσίαση Εργασιών - Δημιουργία Βιβλίου
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό Εργαστήρι Πληροφορικής και Σχολική Βιβλιοθήκη
Διδακτικοί Στόχοι
Nα αναπτύξουν στάσεις ζωής για την ορθή χρήση των μηχανών
να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας, επικοινωνίας, κριτικής, διερεύνησης και ανακάλυψης
Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τους διαφορετικούς ρόλους των μηχανών
Να ασκηθούν στη χρήση κατάλληλων λογισμικών και εργαλείων
Να δημιουργήσουν εργασίες μέσα από εργαλεία με τη χρήση ΤΠΕ
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Μηχανές, Ρομπότ, Άνθρωπος,
Υλικοτεχνική υποδομή
Οι προϋποθέσεις που αφορούν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή της σχολικής μονάδας είναι το εργαστήριο πληροφορικής με ικανοποιητικό αριθμό Η/Υ, και οι κανόνες λειτουργίας τους που θα πρέπει να τηρούνται από τους μαθητές και να ελέγχονται από τον εκπαιδευτικό. Επίσης στη σχολική τάξη είναι χρήσιμο να υπάρχει υπολογιστής με προβολέα ή και διαδραστικός πίνακας.

Δημιουργός Σεναρίου: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μηχανές και Άνθρωποι» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).