Φάση Σεναρίου

Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)

ΔΡΑΚΟΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

3 ώρες

Δημιουργία παραμυθιού - Ζωγραφική των ηρώων

40λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_2-.pdf

    Η τάξη χωρίζεται σε  ομάδες των τεσσάρων ή πέντε μαθητών . Ο χωρισμός γίνεται με τυχαίο τρόπο. Οι μαθητές προσθέτουν  ήρωες και συνεχίζουν το παραμύθι ή δημιουργούν δικό τους παραμύθι σχετικό με τους δράκους στη δική μας κοινωνία.   ( Φύλλο εργασίας )      

 

     Οι μαθητές ζωγραφίζουν τους ήρωες του παραμυθιού στο χαρτί και o δάσκαλος  σαρώνει τις ζωγραφιές τους, τις οποίες αποθηκεύει σε φάκελο στην επιφάνεια εργασίας.     


1


2


4


5


6


7


8


9


10


11


12


Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΛΟΚΑ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΔΡΑΚΟΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2633