Φάση Σεναρίου

Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)

ΔΡΑΚΟΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

3 ώρες

Αξιολόγηση – κουίζ διαδίκτυο- Ανάρτηση εργασιών

30λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_5.pdf

Τα πλεονεκτήματα του διαδικτύου στον τομέα της επικοινωνίας και της ενημέρωσης είναι πολλά. Οι μαθητές εδώ καλούνται να εντοπίσουν τους κινδύνους που εγκυμονούν και να αξιολογήσουν αν έχουν την ικανότητα να τους αντιμετωπίσουν.

Οι ομάδες αξιολογούν τον εαυτό τους λύνοντας τα κουίζ  που υπάρχουν στο safetyinternet.gr

http://www.saferinternet.gr/index.php?parentobjId=Page15&objId=Category…

Ανάρτηση των εργασιών του σεναρίου στο ιστολόγιο του σχολείου. 

Οι εργασίες των μαθητών από όλο το σενάριο αναρτώνται από τον δάσκαλο στο ιστολόγιο του σχολείου και με αυτόν τον τρόπο στέλνουν τα μηνύματα τους στους συμμαθητές τους .


Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΛΟΚΑ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΔΡΑΚΟΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2636