Φάση Σεναρίου

Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)

ΔΡΑΚΟΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

3 ώρες

Δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου ή κόμικς

30λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_3-.pdf

Σε αυτήν τη διδακτική ώρα οι ομάδες θα αποφασίσουν με ποιο τρόπο θέλουν να παρουσιάσουν το παραμύθι τους στις άλλες ομάδες. ( Φύλλο εργασίας ) Έχουν έτοιμο το κείμενο τους και τις εικόνες τους αποθηκευμένες στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή τους.

Δημιουργούνται έτσι κόμικς με το λογισμικό comic strip creator  ή ηλεκτρονικά βιβλία με το λογισμικό Story jumper. Οι μαθητές έχουν την ικανότητα να χειρίζονται με άνεση τα 2 αυτά λογισμικά τα οποία  συνδυάζουν κείμενο και εικόνα, εμπλουτίζουν  το γραπτό λόγο των μαθητών, καλύπτοντας ανάγκες τους για έκφραση, επικοινωνία και  διασκέδαση .Είναι μια ενεργητική διαδικασία που δημιουργεί μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στην τάξη και  μετατρέπει το γραπτό λόγο σε μια πολυδιάστατη εμπειρία.

 


1


2


3


4


5


6


7


Δρακοπαραμύθι storyjumper


Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΛΟΚΑ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΔΡΑΚΟΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2634