Φάση Σεναρίου

Ευέλικτη Ζώνη (Δημοτικό)

ΔΡΑΚΟΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

3 ώρες

Kίνδυνοι διαδικτύου – Δημιουργία αφίσας

40λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_4-.pdf

Στην ιστοσελίδα http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/primary_kyndinoi.html   οι μαθητές ενημερώνονται για τους κινδύνους του διαδικτύου και παρακολουθούν  τα βίντεο, τις συμβουλές και ότι άλλο βρίσκουν ενδιαφέρον εκεί. Κατόπιν οι ομάδες  φτιάχνουν  μια  αφίσα για να ενημερώσουν τους συμμαθητές τους για την ασφάλεια στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας Tux paint. Οι αφίσες αυτές θα αναρτηθούν στο ιστολόγιο του σχολείου και στους πίνακες ανακοινώσεων. (Φύλλο εργασίας )

 

 


1


2


3


5


6


7


Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΛΟΚΑ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «ΔΡΑΚΟΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2635