Φάση Σεναρίου

Αγγλική Γλώσσα (Γενικό Λύκειο)

Η λειτουργία του οπερονίου της λακτόζης μέσα από ψηφιακά μοντέλα

1 ώρα

Αφόρμηση - Έλεγχος ιδεών

5λεπτά

Σε αυτή τη φάση κινητοποιούνται οι μαθητές να συμμετέχουν στη μαθησιακή-διδακτική διαδικασία και ελέγχονται οι προϋπάρχουσες ιδέες των μαθητών


Γονιδιακή ρύθμιοη διαφορές προκαρυωτικών ευκαρυωτικών οργανισμών


Πηγή: users.kor.sch.gr/dgspanos

Η ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης στα βακτήρια


Τα βακτήρια όπως όλοι οι οργανισμοί παίρνουν ενέργεια από την τροφή τους

Οι μαθητές συζητούν σε ομάδες και παρουσιάζουν στην ολομέλεια. Ο εκπαιδευτικός συντονίζει.

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΚΥΖΕΡΙΔΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η λειτουργία του οπερονίου της λακτόζης μέσα από ψηφιακά μοντέλα» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
2659