Φάση Σεναρίου

Αγγλική Γλώσσα (Γενικό Λύκειο)

Η λειτουργία του οπερονίου της λακτόζης μέσα από ψηφιακά μοντέλα

1 ώρα

Διεξαγωγή πειράματος

10λεπτά

Οι μαθητές οδηγούνται και ενθαρρύνονται να εφαρμόσουν τη σύγχρονη επιστημονική μέθοδο δηλαδή να παρατηρήσουν, να διατυπώσουν υποθέσεις, να ελέγξουν τις υποθέσεις τους μεταβάλλοντας τις παραμέτρους του μοντέλου, να κάνουν γενικεύσεις και να εκφράσουν τα συμπεράσματά τους. Το περιβάλλον διενέργειας του πειράματος είναι στα αγγλικά και γι αυτό προηγείται η εισαγωγή των σχετικών όρων στην αγγλική γλώσσα.
Σε αυτή τη φάση επιδιώκουμε να διατυπώσουν-αναγνωρίσουν τις απόψεις που έχουν για το φαινόμενο και να τις ελέγξουν μέσα από τον πειραματικό έλεγχο. Με την πειραματική διαδικασία αναπτύσσονται συνεργασίες, συζητήσεις, δραστηριότητες που βοηθούν τους μαθητές να αναδομήσουν ή να συμπληρώσουν τις αρχικές τους γνώσεις/απόψεις.


Αγγλική ορολογία


Χρήσιμα σύμβολα για την εκτέλεση του πειράματος "Lac operon"


Εργαστήριο σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας

Επιλέγετε την εικόνα και εκτελείτε το πείραμα μεταβάλλοντας τις παραμέτρους σύμφωνα με τις οδηγίες

Αν υπάρχουν 1:1 Η/Υ:μαθητές, το πείραμα γίνεται μετωπικά. Αν υπάρχει 1:ομάδα μαθητών συνεργάζονται στην ομάδα και συμπληρώνουν το φύλλο εργασίας. Αν υπάρχει 1 Η/Υ και προβολέας η δραστηριότητα εκτελείται ως πείραμα επίδειξης και οι μαθητές καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους. Σε κάθε περίπτωση ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια.

Οδηγίες για την εκτέλεση του πειράματος

Το πείραμα αν υπάρχουν αρκετοί Η/Υ γίνεται μετωπικά, διαφορετικά εκτελείται ως πείραμα επίδειξης και οι μαθητές καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους

Η προστιθέμενη αξία του πειράματος με τη χρήση των ΤΠΕ είναι: η οπτικοποίηση του μοντέλου του μικρόκοσμου, η δυνατότητα εκτέλεσης μιας εργαστηριακςή άσκησης η οποία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στο συμβατικό εργαστήριο. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα προσωρινής παύσης και επανεκκίνησης του πειράματος καθώς και η επανάληψή του όσες φορές χρειαστεί ο μαθητής.

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΚΥΖΕΡΙΔΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η λειτουργία του οπερονίου της λακτόζης μέσα από ψηφιακά μοντέλα» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
2661