Φάση Σεναρίου

Αγγλική Γλώσσα (Γενικό Λύκειο)

Η λειτουργία του οπερονίου της λακτόζης μέσα από ψηφιακά μοντέλα

1 ώρα

Παρουσίαση φαινομένων και λειτουργιών

15λεπτά

Οι μαθητές παρακολουθούν ένα ενημερωτικό βίντεο προκειμένου να προσλάβουν τη θεωρία και συμμετέχουν σε διαδραστικές δραστηριότητες κατανόησης της ύλης


Βίντεο: Οπερόνιο της λακτόζης

Οι μαθητές παρακολουθούν το βίντεο και απαντούν στις ερωτήσεις

Η προστιθέμενη αξία της χρήσης του βίντεο είναι : η δυνατότητα οπτικοποίησης του μοντέλου του μικρόκοσμου, οι πολλαπλές αναπαραστάσεις που βοηθούν τους μαθητές στη σύνδεση των εννοιών και η παρουσίαση μοντέλων που τους βοηθούν στο να διαχωρίσουν τις έννοιες και να τις ταξινομήσουν.

Γονίδια και αλληλουχίες του οπερονίου της λακτόζης


Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη λειτουργία του οπερονίου της λακτόζης;


Δημιουργός Σεναρίου: ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΚΥΖΕΡΙΔΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η λειτουργία του οπερονίου της λακτόζης μέσα από ψηφιακά μοντέλα» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
2660