Φάση Σεναρίου

Αγγλική Γλώσσα (Γενικό Λύκειο)

Η λειτουργία του οπερονίου της λακτόζης μέσα από ψηφιακά μοντέλα

1 ώρα

Ανακεφαλαίωση

5λεπτά

Συνοψίζονται τα κύρια σημεία με τη βοήθεια των διαδραστικών εργαλείων που προωθούν την ενεργητική μάθηση και ελέγχεται η εφαρμογή των νέων γνώσεων προσφέροντας στους μαθητές νέα παραδείγματα


Συνθήκες λειτουργίας του οπερόνιου της λακτόζης


The lac operon


Ορολογία στα αγγλικά


Σχήμα η δομή του οπερονίου λακτόζης


Ανακεφαλαίωση η δομή του οπερονίου λακτόζης


Δημιουργός Σεναρίου: ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΚΥΖΕΡΙΔΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Η λειτουργία του οπερονίου της λακτόζης μέσα από ψηφιακά μοντέλα» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
2662