Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Δομές Επανάληψης. Μετατροπές μεταξύ αυτών.

3 ώρες

Η Δομή "Επανάλαβε .... Μέχρις_ότου"

20λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_3_1.doc

Ο μαθητής θα κατανοήσει τη χρησιμότητα της επαναληπτικής δομής "Επανάλαβε....Μέχρις_ότου"  και θα πειραματιστεί με τον τρόπο χρήσης της.


Εισαγωγή


Λογικό Διάγραμμα

Η επαναληπτική δομή "Επανάλαβε...Μέχρις_ότου" αποτυπωμένη με λογικό διάγραμμα

Άσκηση 1η


Άσκηση 2η


Άσκηση 3η


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΣΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δομές Επανάληψης. Μετατροπές μεταξύ αυτών.» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
2696