Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Δομές Επανάληψης. Μετατροπές μεταξύ αυτών.

3 ώρες

Η Δομή "Όσο.....Επανάλαβε"

30λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_4_1.doc

Ο μαθητής θα μπορεί να αντιληφθεί τη χρησιμότητα της συγκεκριμένης δομής και τον τρόπο χρησιμοποίησήςτης σε όλους τους τύπους προβλημάτων.


Εισαγωγή


Λογικό Διάγραμμα

Η επαναληπτική δομή "Όσο...Επανάλαβε" αποτυπωμένη με λογικό διάγραμμα

Παράδειγμα μετατροπής ψευδοκώδικα σε λογικό διάγραμμα


Άσκηση 2η


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΣΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δομές Επανάληψης. Μετατροπές μεταξύ αυτών.» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
2697