Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Δομές Επανάληψης. Μετατροπές μεταξύ αυτών.

3 ώρες

Μετατροπές μεταξύ επαναληπτικών δομών

50λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_5_1.doc

Έχοντας γνωρίσει τις επιμέρους επαναληπτικές δομές και τις διαφορές τους, ο μαθητής καλείται να κατανοήσει το μηχανισμό μετατροπής της μιας δομής σε άλλη, καθώς επίσης και να πειραματιστεί με το είδος της δομής που θα χρησιμοποιήσει σε κάθε τύπο προβλήματος.


Τρόποι Μετατροπής της δομής "Όσο...επανάλαβε" σε "Επανάλαβε... Μέχρις-ότου"


Άσκηση 1η


Άσκηση 2η


Μετατροπές της Για...από...μέχρι... στις άλλες δύο δομές


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΣΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δομές Επανάληψης. Μετατροπές μεταξύ αυτών.» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
2698