Φάση Σεναρίου

Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)

Δομές Επανάληψης. Μετατροπές μεταξύ αυτών.

3 ώρες

Η έννοια της επανάληψης και οι δομές της

20λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_1_1.doc

Ο μαθητής θα εισαχθεί στην έννοια της επανάληψης μέσω κατάλληλων παραδειγμάτων και αναφορών από την καθημερινή του ζωή και από τη σχολική πραγματικότητα.


Εισαγωγή


Επαναληπτικές Δομές


Άσκηση 1η


Άσκηση 2η


Άσκηση 3η


Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΣΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Συντονιστής)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Δομές Επανάληψης. Μετατροπές μεταξύ αυτών.» έχει χαρακτηρισθεί ως Υποδειγματικό ύστερα από εργασία επιστημονικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων (Εκπαιδευτικός Αυξημένων Προσόντων, Σχολικοί Σύμβουλοι, Μέλος ΔΕΠ / Επιστημονικό Προσωπικό του ΙΕΠ).
2694