Φάση Σεναρίου

Αγγλική Γλώσσα (Γενικό Λύκειο)

A day at the museum

3 ώρες

A. A stroll around the European Museums

60λεπτά
Φύλλα Εργασίας
phase_1.pdf
 1. Κατά την πρώτη φάση του σεναρίου, οι μαθητές χωρίζονται σε τρεις ομάδες για να διερευνήσουν το θέμα συνεργατικά και να αναδείξουν τις διαφορετικές πτυχές του. Η φάση αυτή ονομάζεται A stroll around the European Museums και η κάθε ομάδα αναλαμβάνει ένα από τα μεγάλα ευρωπαϊκά μουσεία για να γνωρίσει α) γενικές πληροφορίες για τους χώρους και τη λειτουργία τους και β) για τα σημαντικότερα εκθέματα που φιλοξενούν.
 2. Επιλέγουμε το Βρετανικό Μουσείο,  Μουσείο του Λούβρου και το Μουσείο της Ακρόπολης,.
 3. Επισκέπτονται τα quiz που έχουν προετοιμαστεί από την εκπαιδευτικό και τα συμπληρώνουν ώστε να αποκτήσουν μια πρώτη επαφή με το θέμα.
 4. Στη συνέχεια η κάθε ομάδα επισκέπτεται την ιστοσελίδα του μουσείου που έχει αναλάβει
  1. http://www.louvre.fr/en/homepage
  2. http://www.britishmuseum.org/
  3. http://www.theacropolismuseum.gr/en
  4. και καλείται να ετοιμάσει μια σύντομη παρουσίαση στα αγγλικά με βάση τις οδηγίες στο φύλλο εργασίας. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της κάθε ομάδας, οι άλλες δύο την αξιολογούν με βάση τη ρουμπρίκα που δίνεται στο Φύλλο Εργασίας.
 5. Οι παρουσιάσεις ‘ανεβαίνουν’ στο ιστολόγιο της τάξης για να είναι ορατές σε όλους και να σχολιαστούν και από άλλους συμμαθητές.

Museums and Artifacts

A quiz about the most famous exhibits of the Louvre, the British Museum and the Acropolis museum

Visit these webpages to acquire useful information for the quiz
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/gr/c/central_scene_-_east_frieze.aspx
www.theacropolismuseum.gr
http://parthenonfrieze.gr/
www.britishmuseum.org/
http://www.louvre.fr/

Museums: a journey in time and space

Take the quiz and find out more about the major European Museums

The Acropolis Museum

How much do you know about the exhibits of the Acropolis Museum?

The Louvre

Some useful links about the Louvre

The British Museum

Touch the picture and find out more about the British Museum

Δημιουργός Σεναρίου: Θεοδώρα Γκένιου (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «A day at the museum» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2766