Φάση Σεναρίου

Αγγλική Γλώσσα (Γενικό Λύκειο)

A day at the museum

3 ώρες

C. A night at the museum

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
phase_3.pdf

“A Night in the museum: a collaborative story” το ζητούμενο είναι η συνεργατική συγγραφή μιας ιστορίας μυθοπλασίας με θέμα τη διαμονή ενός κεντρικού ήρωα στο Μουσείο του Λούβρου και τη συνάντηση του με τα εκθέματα τα οποία αποκτούν ζωή και λόγο. Μετά την προετοιμασία στην τάξη και τη χρήση των εγγράφων google ως wiki για τη διαμόρφωση του ιστορίας, το κείμενο στην τελική του μορφή μπορεί να δημοσιεύθεί σε μορφή eBook μέσω του issuu.


Δημιουργός Σεναρίου: Θεοδώρα Γκένιου (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «A day at the museum» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2768