Φάση Σεναρίου

Αγγλική Γλώσσα (Γενικό Λύκειο)

A day at the museum

3 ώρες

D. Evaluation

25λεπτά
Φύλλα Εργασίας
phase_4.pdf

Οι μαθητές καταθέτουν τις απόψεις τους ως προς τις γνώσεις και τις δεξιότητες  που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του σχεδίου εργασίας και συμμετέχουν σε έρευνα μέσω ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο μπορεί να διαμορφωθεί μέσω των Google forms και να αναρτηθεί στο ιστολόγιο της τάξης για να είναι προσβάσιμο από όλους.


Δημιουργός Σεναρίου: Θεοδώρα Γκένιου (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «A day at the museum» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2769