Φάση Σεναρίου

Τεχνολογία (Γυμνάσιο)

Μεταφορές και επικοινωνίες

1 ώρα

Καταγραφή πληροφοριών για το αντικείμενό μου

5λεπτά
Φύλλα Εργασίας
2_fyllo_ergasias.docx

Στη΄φάση αυτή   οι μαθητές/τριες  συμπληρώνουν τα κενά του φύλλου εργασίας για τα ερωτήματα 2-5, που αφορούν το αντικείμενο (κατασκευή) που βρίσκεται στο θρανίο τους.Οι ερωτήσεις είναι κατάλληλα διατυπωμένες , ώστε να ανταποκρίνονται στο  πνεύμα των πληροφοριών που θα αναζητήσουν οι μαθητές/τριες, για την συγγραφή μιας γραπτής εργασίας σχετικής με την επιλογή του ατομικού έργου που θα κατασκευάσουν στο πλαίσιο του μαθήματος της τεχνολογίας της α΄τάξης γυμνασίου.


Δημιουργός Σεναρίου: ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΤΟΥΣΗΣ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο «Μεταφορές και επικοινωνίες» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2776