Φάση Σεναρίου

Λατινικά (Γενικό Λύκειο)

Διδάσκοντας παράλληλα λατινική γλώσσα και ρωμαϊκή ιστορία

3 ώρες

2. Σύνταξη και μετάφραση του κειμένου

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_2_omada_1.pdf fyllo_ergasias_2_omada_2.pdf fyllo_ergasias_2_omada_3.pdf fyllo_ergasias_2_omada_4.pdf

Οι μαθητές δουλεύουν σε ομάδες. Αφού εντοπίσουν στο διαδραστικό βιβλίο των λατινικών το κείμενο XI, αντιγράφουν στον επεξεργαστή κειμένου το απόσπασμα που αναγράφεται στο φύλλο εργασίας. Χρωματίζουν -με διαφορετικό χρώμα, σύμφωνα με τις οδηγίες- τους συντακτικούς όρους και τους βάζουν σε σειρά. Στη συνέχεια με τη βοήθεια των σχολίων του σχολικού βιβλίου μεταφράζουν το απόσπασμα και το συγκρίνουν με την προτεινόμενη μετάφραση του διαδραστικού βιβλίου. Πριν παρουσιάσουν την μετάφρασή τους στους συμμαθητές τους, συζητούν τις διαφορές της δικής τους και της προτεινόμενης μετάφρασης. Αν το κρίνουν απαραίτητο, δικαιολογούν την τελική τους επιλογή. Τέλος, ως εισαγωγή στην επόμενη φάση, δίνεται σε κάθε ομάδα μία λατινική φράση που σχετίζεται με τον Αννίβα και αναζητούν στο διαδίκτυο τη σημασία και την ιστορία της.


Δημιουργός Σεναρίου: Αλεξάνδρα Χιώτη (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο « Διδάσκοντας παράλληλα λατινική γλώσσα και ρωμαϊκή ιστορία» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2822