Φάση Σεναρίου

Λατινικά (Γενικό Λύκειο)

Διδάσκοντας παράλληλα λατινική γλώσσα και ρωμαϊκή ιστορία

3 ώρες

3. Ενασχόληση με το περιεχόμενο του κειμένου

45λεπτά
Φύλλα Εργασίας
fyllo_ergasias_3_omada_1.pdf fyllo_ergasias_3_omada_2.pdf fyllo_ergasias_3_omada_3.pdf fyllo_ergasias_3_omada_4.pdf

Οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες, αναλαμβάνουν την δημιουργία μιας παρουσίασης. Κάθε ομάδα έχει δικό της θέμα. Το φύλλο εργασίας προτείνει βοηθητικές ιστοσελίδες. Η παρουσίαση κάθε ομάδας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 λεπτά.


Δημιουργός Σεναρίου: Αλεξάνδρα Χιώτη (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο « Διδάσκοντας παράλληλα λατινική γλώσσα και ρωμαϊκή ιστορία» έχει χαρακτηριστεί ως Βέλτιστο (βαθμολογία 70 μονάδων και άνω) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2823