«Διασταύρωση » ευρωπαϊκού και νεοελληνικού διαφωτισμού

Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

«Διασταύρωση » ευρωπαϊκού και νεοελληνικού διαφωτισμού

3 ώρες
Γενική περιγραφή περιεχομένου

Το σενάριο αυτό αφορά στην Ιστορία του Μεσαιωνικού και του Νεότερου κόσμου της  Β Λυκείου και πιο συγκεκριμένα σχετίζεται με την πρώτη διδακτική ενότητα του κεφαλαίου VI " Από τη συνθήκη της Βεστφαλίας ( 1648) έως το συνέδριο της Βιέννης( 1815)"  που έχει να κάνει με τον Διαφωτισμό. Επειδή τα ονόματα , οι εκπρόσωποι και τα έργα τους είναι πολλά  στόχος του σεναρίου δεν είναι η απομνημόνευση αλλά η αποδελτίωση των στοιχείων της ενότητας μέσα απο παιχνίδι των μαθητών μέσω ΗΥ . 


Εκπαιδευτικό Πρόβλημα

Το σενάριο αυτό επιχειρεί να κινητοποιήσει τους μαθητές γύρω απο το μάθημα της Ιστορίας Β΄ Λυκείου , ένα μάθημα που από τους περισσότερους μαθητές χαρακτηρίζεται ανιαρό και βαρετό. Σε αυτή την ενότητα οι μαθητές καλούνται να κωδικοποιήσουν απο μόνοι τους τις βασικότερες έννοιες - πρόσωπα του κεφαλαίου καθώς και τους βασικότερους εκπροσώπους του ευρωπαϊκού και νεοελληνικού διαφωτισμού.

at 50/100
Εκπαιδευτική Βαθμίδα που απευθύνεται το σενάριο
Γενικό Λύκειο
Θεματική Ταξινομία
Ιστορία (ΔΕ) > Νεότεροι χρόνοι (μέχρι και τον 18ο αι. μ.Χ.) > Ιδεολογικά και Φιλοσοφικά Κινήματα >
Τύπος Διαδραστικότητας
Ενεργός μάθηση
Επίπεδο Διαδραστικότητας
υψηλό
Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα:
-6
6-9
9-12
12-15
15-18
18-25
25+
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου:
Χωρισμός σε ομάδες και μελέτη ενότητας
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη
Υπογράμμιση ορισμών και σημαντικότερων στοιχείων
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολική τάξη
Καταγραφή κυριότερων εκπροσώπων και έργων τους
20λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό εργαστήριο ΗΥ
Μελέτη - χρήση προγράμματος Smart Draw
25λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό εργαστήριο ΗΥ
Διαγραμματική απόδοση ενότητας
35λεπτά
Χώρος Υλοποίησης
Σχολικό εργαστήριο ΗΥ
Διδακτικοί Στόχοι
1.Να καλλιεργηθεί η ιστορική σκέψη μέσα από κατανόηση ιστορικών ρευμάτων και εκπροσώπων τους
2.Να κατανοηθούν οι οικονομικές , κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες εκδήλωσης του Διαφωτισμού
3.Να συνειδητοποιηθεί η αναγκαιότητα επιλογής και κριτικής αξιολόγησης των ιστορικών πληροφοριών
4. Να μετασχηματίζουν οι μαθητές ιστορικές πληροφορίες και να τους δίνουν διαγραμματική μορφή
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου
Ευρωπαϊκός και νεοελληνικός διαφωτισμός, Εκπρόσωποι ευρωπαϊκού διαφωτισμού, Ρήγας και Κοραής, Ρουσσό, Μπεκαρία, γαλλική εγκυκλοπαίδεια, Μοντεσκιέ,
Υλικοτεχνική υποδομή
- Σχολικό εργαστήριο ΗΥ
- Ένας ΗΥ ανά 4 ή 5 μαθητές
- Πρόγραμμα smart draw φορτωμένο στους ΗΥ
Δημιουργός Σεναρίου: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο ««Διασταύρωση » ευρωπαϊκού και νεοελληνικού διαφωτισμού» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.