Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

«Διασταύρωση » ευρωπαϊκού και νεοελληνικού διαφωτισμού

3 ώρες

Διαγραμματική απόδοση ενότητας

35λεπτά

Η κάθε ομάδα καλείται να αποδώσει διαγραμματικά και ένα διαφορετικό κομμάτι της ενότητας του διαφωτισμού , ανάλογα με το όνομα της ομάδας . Τα παιδιά στη συνέχεια θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το σχολικό τους εγχειρίδιο και τις σημειώσεις τους πάνω στην ενότητα όπως τις είχαν κρατήσει κατά τη διάρκεια μελέτης της ενότητας μέσα στην τάξη , συμβουλευόμενοι και τις σημειώσεις τους στο word. Η κάθε ομάδα θα πρέπει να εστιάσει στο κομμάτι που την αφορά. H κάθε ομάδα μπορεί να επιλέξει τον τύπο του διαγράμματος που πιστεύει ότι θα της είναι πιο χρήσιμο και πρακτικό για να αποδώσει καλύτερα το κομμάτι της ενότητας που έχει.  Στο σχεδιάγραμμά της η κάθε ομάδα  μπορεί να εισάγει και εικόνες , να αλλάξει το  χρώμα του φόντου ή  την γραμματοσειρά.  Όταν τελειώσουν οι μαθητές πρέπει να αποθηκεύσουν  την εργασία τους  επιλέγοντας  ως μορφή αρχείου κάποιο είδος εικόνας (.gif, .jpg, .png κλπ). Θα πρέπει επίσης να δώσουν και ένα όνομα στην εργασία τους  που να αντιπροσωπεύει την κάθε  ομάδα  και να την αποθηκεύσουν  στην Επιφάνεια Εργασίας. Θα πρέπει βέβαια να ενημερώσουμε τους μαθητές ότι όλες οι εργασίες  θα αναρτηθούν στο ιστολόγιο της τάξης.


Δημιουργός Σεναρίου: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο ««Διασταύρωση » ευρωπαϊκού και νεοελληνικού διαφωτισμού» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2897