Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

«Διασταύρωση » ευρωπαϊκού και νεοελληνικού διαφωτισμού

3 ώρες

Καταγραφή κυριότερων εκπροσώπων και έργων τους

20λεπτά

Τα παιδιά μεταβαίνουν στο εργαστήριο ΗΥ και καλούνται να καταγράψουν σε μια σελίδα του word τους ορισμούς , τους κυριότερους εκπροσώπους και τα έργα τους , για να μπορέσουν στην συνέχεια να χρησιμοποιήσουν αυτά τα στοιχεία δημιουργώντας δοαγράμματα.


Δημιουργός Σεναρίου: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο ««Διασταύρωση » ευρωπαϊκού και νεοελληνικού διαφωτισμού» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2895