Φάση Σεναρίου

Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)

«Διασταύρωση » ευρωπαϊκού και νεοελληνικού διαφωτισμού

3 ώρες

Υπογράμμιση ορισμών και σημαντικότερων στοιχείων

20λεπτά

 Με τη βοήθεια  του καθηγητή οι μαθητές υπογραμμίζουν στο σχολικό εγχειρίδιο τα σημαντικότερα σημεία, εντοπίζουν ορισμούς               ( Διαφωτισμού και νεοελληνικού διαφωτισμού) και δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στους κυριότερους εκπροσώπους και τα έργα τους για να γίνουν κατανοητές οι επιδράσεις  του ευρωπαϊκού διαφωτισμού και η απήχηση τους κυρίως στον ελλαδικό χώρο , πρίν την επανάσταση του 1821.


Δημιουργός Σεναρίου: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ (Εκπαιδευτικός)
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ (τι είναι;)
Το σενάριο ««Διασταύρωση » ευρωπαϊκού και νεοελληνικού διαφωτισμού» έχει χαρακτηριστεί ως Επαρκές (βαθμολογία 50 μονάδων μέχρι 69.5) ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από δύο αξιολογητές βάσει κριτηρίων που ορίστηκαν από το ΔΣ του ΙΕΠ.
2894